Микрозаймы

Договірпублічної оферти

Угода

проумови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі — Компанія) ібудь-яким Користувачем (далі загально названі — Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і/ або budget.factor.ua, далі іменуються — Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формоюдокумента, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачевідоступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічноїоферти, тобто є еквівалентом «усної угоди» і відповідно до чинногозаконодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об’єктом авторського права і якскладного твору, а також «компіляції даних» («бази даних»)охороняється на території України, відповідно до Закону України «Проавторське право і суміжні права».

Всі авторські майнові права на Сайт належатьКомпанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг(торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отриманнявідповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодозабезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті.Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності зарезультати застосування цієї інформації.

Підписка — повний доступ до всіх матеріалів,розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строквідповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки — сервіс автоматичногопродовження підписки.

1. Прийняття Угоди

1.1. Для того, щоб отримати право доступудо інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловитисвою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу доінформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієїугоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надаєКористувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачамиокремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформаціївизначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієїугоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту.Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинитикористуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії проприпинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів відКористувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомостіпро особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метоюпродовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадженнянових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має правона власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу доресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагаліабо Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджуєнові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїмкористувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характерпослуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часузмінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

2. Відповідальність сторін

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-якихгарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту іточність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогамКористувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанніматеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несевідповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в томучислі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків врезультаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязінесе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність ідостовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія ненесе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу,порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп’ютернихвірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли,незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторськогоправа і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попередньогоповідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захистунемайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленомуадміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

3. Порядок і умови оформлення Передплати

3.1 Для оформлення Передплати Користувачевінеобхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору іприйняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані,якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачірозуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послугбудь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності),надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплаченікористувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувачсамостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і невідшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи,вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньомупорядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цьогодоговору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщеннявідповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набираютьчинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетівПідписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних післятакої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити воману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні данііншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або своївідносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційнідані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

4. Автоподовження підписки

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.uaщомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовженняПідписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даноїпослуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичногобезакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовженняПідпискинадається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистомукабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступногооплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першоїабо чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченогостроку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на тойже термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахункукористувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін ненадається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів нарахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підпискуавтоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом,протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

5. Припинення відносин з Компанією. змінаугоди

5.1. Компанія і Користувач домовилися, щокомпанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надаватипослуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинитидоступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв’язку намаршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайтувнаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом»(http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використанняСайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїмвибором без попереднього повідомлення та / або роз’яснення причин: змінювати,виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів(матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі докористування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розглядпотреб Користувача при використанні Сайту не є обов’язком Компанії.

6. Заключні положення

6.1. Сайт може містити посилання на іншіІнтернет — сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компаніяне несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посиланняна які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайттільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та йогопосадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет — сайти можуть міститипосилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умовцієї угоди він зобов’язаний негайно припинити використання Сайту і / абобудь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами /особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечитьзаконодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосуванняінших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановленихчинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угодизастосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися привиникненні будь-яких спорів, що виникають у зв’язку зі справжньою угодою(використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

С прогрессирующим развитием рынка финансовых услуг в Казахстане стала набирать популярность сравнительно новая банковская услуга – микрокредитование. Уже из самого названия становится понятно, что микрокредиты – это предоставление кредита на небольшую сумму и на короткий промежуток времени. Важно отметить, что услугу онлайн микрокредитования предлагают частные финансовые компании, деятельность которых не требует государственного лицензирования, и, следовательно, такие организации оставляют за собой право самим выбирать уровень финансового риска. Этим и обосновываются высота процентных ставок при оформлении микрозайма, а также упрощенная система, позволяющая быстро получить кредит в кратчайшие сроки. Во многих компаниях способ выплаты кредита подбирается индивидуально. В зависимости от предпочтений клиента микрокредит онлайн в Казахстане на небольшую сумму можно взять на неделю, месяц или несколько дней и погашать еженедельно или в течение месяца. Обычно средняя сумма микрокредита составляет от 5 000 до 200 000 тенге и выдается не более, чем на один месяц, но в зависимости от типа кредитования организация может выдать и более крупные суммы на более продолжительный срок. В связи с нарастающей популярностью данного вида займов стоит отметить его основные преимущества, недостатки и особенности.

Преимущества и недостатки микрокредитования

Пожалуй, многие люди хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда срочно нужны деньги и, чаще всего, в таких ситуациях большинство из них обращаются за помощью в банк. Однако, несмотря на многообещающие лозунги банков о доступности кредитов, на деле заемщик может столкнуться с целым рядом причин, на основании которых банк может отказать в выдаче кредита. Например, возраст, испорченная кредитная история, отсутствие документального подтверждения об официальном месте работы и прочее. В таких случаях микрокредитование онлайн является наиболее оптимальным способом получить необходимую сумму денег без рисков. Во-первых, для того, чтобы оформить микрокредит онлайн обычно требуется только удостоверение личности и банковская карта, на которую поступят деньги. При этом, в плане безопасности подобная сделка будет такой же, как и при займе в обычном банке. Во-вторых, большинство микрозаймов осуществляется онлайн и заявка рассматривается не более получаса, что экономит время, избавляя от очередей и подписания бесконечного количества документов. В-третьих, зачастую компании, занимающиеся микрозаймами, имеют более лояльные условия по отношению к заемщикам без кредитной истории и с испорченной кредитной историей, людям без официального места работы и пенсионерам. Как правило, банки неохотно выдают займы подобным клиентам, ссылаясь на их некомпетентность и ненадежность, поэтому таким клиентам стоит попробовать оформить микрокредит, ведь чаще всего для его оформления частные компании предлагают менее жесткие условия, но при этом также обращают внимание на данные потенциального заемщика. Кроме того, с помощью микрозаймов можно исправить свою кредитную историю. Ведь такие компании также отправляют отчеты в бюро кредитных историй, и, поэтому, после пары вовремя оплаченных микрозаймов, вполне можно рассчитывать и на более крупный банковский заем. Конечно, у микрокредитов есть и минус, к которому относится высокая процентная ставка, которая исчисляется не в годовом эквиваленте как в банке, а в дневном. В основном, это 1,5-2,5% в день. Однако, учитывая тот факт, что деятельность организаций, занимающихся выдачей микрозаймов, имеет достаточно высокие финансовые риски в случае невозвращения средств, подобные ставки вполне обоснованны. Кроме того, этот вид потребительского кредитования имеет ряд преимуществ в определенных жизненных ситуациях, чем с лихвой перекрывает завышенный процент.

Виды микрокредитования

Основные виды микрозаймов можно поделить на две основные категорий:

 • потребительские микрокредиты для физических лиц;
 • микрозайм до зарплаты.

Все виды микрокредитования в зависимости от категории кредита и запрашиваемой суммы можно получить посредством онлайн-заявки либо при личном контакте с заемщиком в офисе компании.

Потребительские микрокредиты для физических лиц

В некоторых микрофинансовых учреждений вполне реально оформить потребительский кредит до 500 000 тенге и главным его преимуществом является отсутствие целевого назначения, то есть взять кредит можно на любые нужды, не указывая конкретную цель. Однако, такой кредит можно оформить только при наличии прописки в городе данной организации или под залог.

Микрозайм до зарплаты

В эту категорию входят все микрозаймы с максимальным сроком погашения в один месяц, то есть определенным промежутком времени до получения следующей зарплаты. Оформить такой заем можно без прописки в регионе нахождения компании на сумму от 5 000 тенге до 200 000 тенге. Но, несмотря на то, что данный вид микрокредита выдается без поручителей и залога, в первый раз заемщику могут выдать не более 100 000 тенге.

В Казахстане именно онлайн микрокредиты набирают популярность благодаря лояльности условий и доступности, чего не могут предоставить обычные банки. Однако не стоит забывать о том, что следует внимательно читать условия договора при оформлении микрокредита, чтобы не столкнуться с неприятными и неожиданными последствиями, а также избежать факта мошенничества. Например, сервис быстрых онлайн-кредитов Кредит24 предлагает онлайн-займы без залога и поручителей на банковскую карту в максимально короткие сроки в Казахстане. Для этого вам потребуется всего лишь пройти простую процедуру регистрации на сайте, ввести необходимые данные и отправить заявление о предоставлении беззалогового займа. Использование данной услуги доступно и выгодно, особенно в критических ситуациях, когда деньги необходимы срочно.

Рост числа заемщиков показывает, что микрозаймы по-прежнему востребованы у потребителей. О том, как грамотно подойти к микрозаймам, рассказала «РГ» директор саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Елена Стратьева.

1. Сопоставить свои желания со своими возможностями

Это касается не только микрозаймов, а вообще любого финансового продукта. В целом рекомендуется учитывать очень простую формулу и исходить из правила, что все ежемесячные платежи по всем действующим кредитным обязательствам не должны превышать 30-35% от ежемесячного дохода. Не стоит обращаться за заемными средствами, если вы не уверены, что сможете соблюдать условия договора.

2. Правильно понимать природу микрозайма

Специфика микрозайма такова, что он не дублирует банковский кредит: более короткие сроки займа, меньшие суммы, доступность потребителям, у которых нет кредитной истории, либо она испорчена. А самое главное, микрозаем предназначен как инструмент «скорой помощи». То есть это «быстрые» деньги для решения срочных вопросов заемщиков.

3. Внимательно отнестись к подбору МФО

Следует проверить, состоит ли компания в госреестре МФО. Это нужно для того, чтобы удостовериться, что она не является нелегальным кредитором, мимикрирующим под легального.

Ознакомиться с госреестром МФО можно на сайте Банка России. Еще один способ — проверить маркировку компании в «Яндексе». С 2017 года все МФО отображаются в системе поиска со специальной отметкой (галочка в синем овале с надписью «ЦБ РФ»).

4. Хорошо изучить договор микрозайма

При заключении договора следует внимательно ознакомиться с документом и изучить условия выдачи денег и погашения долга. Договор должен содержать QR-код со всей необходимой информацией об МФО, данные о полной стоимости кредита. В договоре должен отражаться предельный размер переплаты.

Страховка по займам — дополнительная услуга. Даже если она включена в договор, заемщик вправе отказаться от нее в течение пяти рабочих дней с момента подписания документа. Клиент должен помнить, что МФО не вправе выдавать займы в иностранной валюте, изменять в одностороннем порядке сроки и ставки по займу, штрафовать заемщика при его желании погасить долг досрочно.

5. Не скрывать проблемы с обслуживанием долга

Настоятельно не рекомендуется пользоваться услугами так называемых «раздолжнителей». При таком взаимодействии клиент только теряет деньги, ничего не получая взамен, уровень таких псевдоюристов невысок.

Если заемщик не может вовремя внести платеж по займу (непредвиденная жизненная ситуация, задержали зарплату), ему не стоит ждать, когда начнут начисляться пени за просрочку. Лучше проинформировать кредитора и запросить рассрочку или реструктуризацию.

Микрозайм – деньги в долг, которые можно получить в микрофинансовых компаниях. Полная информация для тех, кто хочет быть грамотным заемщиком.

Брать деньги в долг – ситуация, конечно, не самая приятная, но иногда неизбежная. Жизнь подчас складывается так, что без финансовой помощи стороны не обойдешься: срочно нужны средства на лечение или авиабилет, на новую одежду или просто «перехватить» до зарплаты. Причем чаще всего речь идет не о каких-то огромных суммах, поэтому во многих случаях может помочь «палочка-выручалочка» – микрозайм.

Давайте подробнее рассмотрим, что такое микрокредит, и какие возможности и «подводные камни» могут ожидать заёмщика.

Микрозайм – это, как следует из самого названия, сравнительно небольшая сумма денег, взятая в долг, и, как правило, на достаточно короткий срок. Основные требования к микрозаймам и организациям, которые их выдают, сформулированы в Гражданском кодексе Российской Федерации (часть 2, глава 42), а также в Федеральном законе ФЗ №151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Особенности микрозаймов

Микрозаймы обладают такими основными параметрами: небольшая сумма, скорость оформления, упрощенная процедура. Иными словами – немного, быстро, просто. Эти качества отличают займы от кредитов. А теперь немного подробнее.

Итак, характеристики микрозайма:

 • Выдается не банком, а специализированной микрофинансовой организацией (МФО): микрокредитной компанией (МКК) или микрофинансовой компанией (МФК)
 • Небольшая сумма: в среднем порядка 15 тысяч рублей
 • Короткий срок: чаще всего кредит в микрофинансовой организации берут на период от нескольких дней до 2-3 месяцев
 • Быстрое оформление: в большинстве МФО заявка рассматривается не более суток, а, например, в МКК «Страна Экспресс» дают ответ на запрос в течение нескольких минут
 • Невысокие, по сравнению с банками, требования к заемщику и упрощенная процедура выдачи денег в долг: микрокредитование обычно не подразумевает предоставление кредитной истории, залога или поручительства. Отказ в предоставлении займа – достаточно редкое явление
 • Сравнительно высокий процент: МФО берут за свои услуги комиссию до 1% в день, то есть 365% годовых.

Способы выдачи микрозаймов

Выдавать займ компании, занимающиеся микрофинансированием, могут разными способами, и вы сами можете выбрать, какой микрозайм лучше. Возможно, вам удобнее всего получить сумму наличными – для большинства МФО это стандартный способ кредитования, и практически все мини-офисы таких компаний имеют кассы. Вы можете предпочесть срочный займ на карту. Это тоже не проблема: сегодня многие МФО выпускают свои собственные платежные карты или же выдают микрокредиты онлайн – перечисляют деньги на карту заемщика.

Виды займов

Виды займов можно разделить по способу получения или по цели.

По способу получения займы бывают следующих видов:

 • наличными (непосредственно в офисе МФО или денежным переводом в партнерской сети, например, МКК «Страна Экспресс» первый займ выдает в банках-партнерах системы денежных переводов «Золотая Корона»)
 • на банковскую карту
 • на карту МФО
 • на электронный кошелек.

Виды займов по целям:

 • на личные цели (это подавляющее большинство микрокредитов)
 • на развитие бизнеса (это, как правило, достаточно крупные суммы – до 1 млн рублей – под залог имущества).

Что нужно знать, когда берешь микрозайм

Заемщику, который берет микрокредит, важно учитывать ряд факторов, чтобы избежать дополнительных расходов, неприятностей с коллекторами и обеспечить себе возможность в будущем пользоваться займами на более выгодных условиях.

 • Проценты по микрозайму рассчитываются каждый день. Поэтому от того, как быстро вы выплатите долг, зависит и конечная сумма погашения.
 • Даже если вы допустили просрочку по платежам, то по законодательству, которое действует с 1 января 2020 года, общая сумма всех платежей (проценты, штрафы, пени и др.) не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза.
 • Штрафы могут начисляться только на просроченную часть суммы основного долга, но не на проценты.
 • Внимательно изучайте договор не только на предмет размера комиссии, но и на наличие дополнительных услуг – страховка, консультационная или юридическая помощь и т.д. Если вам не нужен этот сервис, нет причины его оплачивать.
 • Отстаивать ваши права в спорах с МФО поможет финансовый омбудсмен. Это специальный представитель государства, действующий на основании Федерального закона №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Для клиентов финансовых организаций услуги омбудсмена бесплатны, а дела рассматриваются быстро – как правило, за 15 рабочих дней.
 • Обязательно сохраняйте все документы об оплате микрозайма. Это поможет вам при решении спорных вопросов.
 • Старайтесь вносить деньги для погашения займа вовремя. Возможно, вам вновь потребуется финансовая помощь, и ваша аккуратность поможет вам получить в следующий раз большую сумму и на лучших условиях.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *